Certyfikaty energetyczne budynków

Na mocy z Dyrektywy 2002/91 Unii Europejskiej, od początku 2009 roku każdy budynek w Polsce powinien posiadać Certyfikat Energetyczny. Niniejsza dyrektywa, nakazuje ocenić budynek z uwagi na zapotrzebowanie na energię całkowitą wykorzystywaną na wszystkie cele eksploatacyjne. Właściciele budynków oraz mieszkań, chcący je sprzedać lub wynająć, powinni uzyskać dla swoich nieruchomości świadectwo charakterystyki energetycznej, także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Inwestorzy, którzy chcą uzyskać decyzję zezwalającą na użytkowanie budynku, również muszą do wniosku dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej .

Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Nasza firma posiada uprawnienia do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej i wykonuje je w atrakcyjnej cenie.